Department Of English:
Harsha Rana

Harsha Rana

Assistant Professor

M.A., NET/SET

94184-73265

hgungun2002@gmail.com

Flat no. 5, Block 14-c H.B. Colony, Molhi P.O. Khaniyara Dharamshala

Abhiyudita Gautam Singha

Abhiyudita Gautam Singha

Assistant Professor

M.A., S.L.E.T.

98162-99954

abhyudita@gmail.com

c/o Dr. Dheeraj Singha Associate Prof., Dept. of Anaesthesia, Dr. RPGMC Tanda

S.S. Randhawa

S.S. Randhawa

Assistant Professor

M.A.(Eng.) M.Phil.

94592-20643

Ssrandhawa1970@gmail.com

VPO Thakurdwara, Teh. Kangra distt. Kangra, via: ranital (H.P.)-176029

Sunita Devi

Sunita Devi

Assistant Professor

M.A., M.Phil. English

98168-53528

suitarana083@gmail.com

V.P.O. Andretta Teh. Palampur Distt. Kangra 176103